ماریا رِسا / خبرنگار فیلیپینی
ماریا رِسا (Maria Ressa) خبرنگار ساکن فیلیپین، در سال ۲۰۲۱ جایزه نوبل صلح را به دلیل ایستادن در برابر فشارهای دولت و دفاع از آزادی رسانه ها دریافت کرد. او همچنین سایت خبری خود را به نام راپلر (Rappler) در محیط رو به تغییر رسانه های کشور تاسیس کرد. ما با رسا که توجه جهان را به خود جلب کرده مصاحبه می کنیم.
ماریا رِسا / خبرنگار فیلیپینی