چیماماندا انگوزی آدیچیه / نویسنده زن نیجریایی
چیماماندا انگوزی آدیچیه اولین نویسنده زن آفریقایی است که جایزه ملی حلقه منتقدان کتاب آمریکا را از آن خود کرده است. رمان های او و مقالاتش درباره جنسیت زدگی و مهاجران مملو از نظرات ظریف اما تلخ درباره جامعه هستند. او اکنون به عنوان یک فرد صاحب نظر در دنیا توجه رسانه ها به خود جلب کرده است. ما با این نویسنده مشهور نیجریایی که می گوید آدم ها باید بیشتر داستان و شعر بخوانند تا درک عمیق تری از انسانیت کسب کنند به گفتگو خواهیم نشست.
چیماماندا انگوزی آدیچیه / نویسنده زن نیجریایی