جک سیم / موسس WTO، سازمان توالت جهانی، ملقب به آقای توالت
گفته می شود حدود ۲ میلیارد نفر در جهان به سرویس بهداشتی مناسب و بهداشت دسترسی ندارند. در کشورهای در حال توسعه، نبود توالت منجر به گسترش بیماری و آلودگی آب می شود و حتی به خشونت و آزار علیه زنان ختم می شود. جک سیم، کارآفرین اجتماعی سنگاپوری، مشغول دست و پنجه نرم کردن با این معضل بهداشت همگانی بوده است. موسس سازمان توالت جهانی درباره تلاش های خود برای تغییر این تابوی اجتماعی صحبت می کند. این برنامه اولین بار ۱۲ اوت ۲۰۲۱ پخش شده است.
جک سیم / موسس WTO، سازمان توالت جهانی، ملقب به آقای توالت