جک سیم / موسس WTO، سازمان توالت جهانی، ملقب به آقای توالت
گفته می شود حدود ۲ میلیارد نفر در جهان به سرویس بهداشتی مناسب و بهداشت دسترسی ندارند. در کشورهای در حال توسعه، نبود توالت منجر به گسترش بیماری و آلودگی آب می شود و حتی به خشونت و آزار علیه زنان ختم می شود. جک سیم، کارآفرین اجتماعی سنگاپوری، مشغول دست و پنجه نرم کردن با این معضل بهداشت همگانی بوده است. موسس سازمان توالت جهانی درباره تلاش های خود برای تغییر این تابوی اجتماعی صحبت می کند.
جک سیم / موسس WTO، سازمان توالت جهانی، ملقب به آقای توالت