یوکاری تانگِنا-سوزوکی، رئیس «بنیاد گفتگوی هلند-ژاپن-اندونزی»
یوکاری تانگِنا-سوزوکی، رئیس «بنیاد گفتگوی هلند-ژاپن-اندونزی» فعالیت این نهاد غیرانتفاعی هلندی را هدایت کرده تا زخم های جنگ احساسات را از طریق گفتگو حل کند. او چطور شکاف بین مردم را ترمیم می کند و آنها را به اشتی تشویق می کند؟ این برنامه به تلاش های بیست ساله او می پردازد. این برنامه اولین بار ۱۳ مه ۲۰۲۱ پخش شده است.
یوکاری تانگنا-سوزوکی، رئیس هیئت مدیره «بنیاد گفتگوی هلند-ژاپن-اندونزی»