اوگاوا شینگو / رییس سازمان مردم نهاد حمایت از ادغام مجدد اجتماعی کودک سربازان
اوگاوا شینگو برای ادغام مجدد اجتماعی کودک سربازان سابق در اوگاندا است که زخم های روحی و جسمی عمیقی از جنگ داخلی با خود دارند. او درباره این صحبت می کند که چطور جوانان را به چالش می کشد تا از طریق فعالیت هایی مثل مشاوره و آموزش های فنی روی پای خود بایستند.
اوگاوا شینگو / رییس سازمان مردم نهاد حمایت از ادغام مجدد اجتماعی کودک سربازان