آرزو نوشتن روی بادبادک
در این برنامه به درخواست یک بیننده پاکستانی که می خواهد بیشتر درباره بادبادک بازی در ژاپن بداند این پاسخ می دهیم. گزارشگر این برنامه، بلال خان، گوینده بخش اردو است. بلال به استان نیگاتا می رود، جایی که یک رقابت بزرگ بادبادک بازی در آن برگزار می شود. او فرهنگ منحصر به فرد بادبادک های بزرگ با تاریخ ۳۰۰ ساله را تجربه می کند و با یک هنرمند آشنا می شود که با استفاده از تکنیک های سنتی بادبادک می سازد.
بلال خان
ناگاساوا توشیاکی با تاریخ بادبادک ها آشنا است.
بادبادک های عظیم «شیرونه»
سودو کِن ایچی، صاحب یک بادبادک فروشی با تاریخچه ای ۱۷۴ ساله