گل ها از ورای مرزها خواهند شکفت
ترانه «گل ها خواهند شکفت» به دنبال زلزله عظیم شرق ژاپن در سال ۲۰۱۱ برای حمایت و دلگرمی از افراد آسیب دیده در اثر این فاجعه ساخته شد. اکنون، ۱۰ سال بعد از این حادثه، با اجرای چهره هایی همچون می جی (May J)، اونو لیسا، و موریساکی وین که سخاوتمندانه صدای خود را وقف این ترانه کردند این ترانه به زبان های مختلف بازآفریده شده است. به ما بپیوندید تا داستان پس خلق این ترانه را مرور کنیم و نگاهی به وضعیت امروز منطقه حادثه دیده داشته باشیم.
۱۱ هنرمندی که در پروژه «گل ها خواهند شکفت» شرکت کردند
یک زن چینی که در مینامی سانریکو زندگی می کند از یک ساختمان مخروبه بازدید می کند.
تصاویر گل های دریافتی از سراسر دنیا