لعابی از جنس رنگ های طبیعت
روستای «نانی آی» در پای کوه ها در شهر ناگانو قرار دارد. آدام اسمیت، سفالگر اهل انگلیس که شیفته زیبایی طبیعت این منطقه بود بیش از ۲۰ سال پیش به اینجا نقل مکان کرد. بیایید آدام را در چالشی جدید در کنار مردم اجتماع خود دنبال کنیم. این برنامه اولین بار روز ۷ دسامبر ۲۰۲۱ پخش شده است.
آدام اسمیت یک سفالگر است. بعد از آمدن به ژاپن او تحت تاثیر لعاب هایی قرار گرفت که از درختان و گیاهان طبیعی یا خاک ساخته می شوند.
سفالینه های آدام. او از درخت های مختلفی که افراد محلی به او داده اند برای ساخت لعاب استفاده کرده است که رنگ های طبیعی روستای «نانی آی» را نشان می دهند.
به درخواست یک باغدار انگور محلی، او روی فنجان های شراب کار می کند و با استفاده از لعاب ساخته شده از درخت تاک آنها را جلا می دهد.
ساخت فنجان های شراب تمام شده است. آدام با همسایه هایش شراب را می چشد و از همکاری بین محصولات محلی و سفالینه های خود لذت می برد.