پیش به سوی نجات بیکار شده ها
خانم دونگ تی توی دونگ اهل ویتنام در شهر ناگویا در استان آیچی در مرکز ژاپن زندگی می کند. او زندگی خود را وقف هموطنان ویتنامیش می کند که شغل و خانه شان را در اثر همه گیری جهانی ویروس کرونا از دست داده اند. او برای آنها سرپناه و غذای مجانی تهیه می کند و به آنها کمک می کند به سلامت به کشورشان برگردند. بیایید فعالیت های دونگ را در تلاش برای نجات هموطنان نیازمندش دنبال کنیم.
خانم دونگ تی توی دونگ به هموطنان ویتنامی که کار و خانه شان را از دست داده اند کمک می کند.
این معبد به ویتنامی های نیازمند سرپناه می دهد.
یک کاهن در حال دعا کردن برای بدرقه یک ویتنامی در بازگشت به کشورش. این کاهن بودایی تحت تاثیر شور و انرژی دونگ قرار گرفته و به او پیوسته است.