تلفیق سنت کیوتو و توگو
یک خیاط جوان از آفریقا می خواهد در کیوتو، مرکز زیبایی سنتی ژاپنی، کار جدیدی ارائه دهد. کابرسا دآبالو ۳۰ ساله را در توگو کشور زادگاهش استاد خیاط صدا می کنند. به تلاش های او در کیوتو، شهر سنت ها، برای شناخته شدن با مهارت منحصربفردش در دوخت لباس های آفریقایی آشنا می شویم.
کابرسا دآبالو خیاط زاده توگو
کتی که تلفیق پارچه سنتی کیوتو با هنروری دآبالو را نشان می دهد
هنرمند رنگرزی در کیوتو که این هنر سنتی را آموخته است.(سمت راست) دآبالو از این فن چیره دستانه او در شگفت مانده است.
دآبالو ناکاسو توشیهارو، یک ژاپنی را که در تلاش برای مرتبط کردن کیوتو و توگو از طریق پارچه بوده است آشنا می کند. آنها مشترکا یک خیاطی باز کرده اند.