غلیه بر کووید با یکدیگر: داستان همکاری
یک شرکت بازرگانی در توکیو ادویه جات باکیفیت و محصولات دیگر را از هند، مکان اصلی این محوصلات، وارد می کند و می فروشد. در حالی که پایانی برای همه گیری جهانی کرونا دیده نمی شود، نیتین هینگار اهل هند با کارکنان ژاپنیش کار کرده و اقدامات مختلفی برای عبور از این بحران ایجاد کرده است. این برنامه به روزهای پرچالش او نگاهی می اندازد. این برنامه اولین بار۷ سپتامبر ۲۰۲۱ پخش شده است.
نیتین هینگار، رئیس این شرکت، بعد از دیدن این که هموطنان هندیش در تهیه غذاهای با طعم اصیل کشورشان دچار مشکل هستند این فروشگاه مواد غذایی هندی را باز کرد.
با سقوط فروش در دوران کرونا، نیتین به یک کارمند ژاپنی (چپ) روی آورد تا برای به دست آوردن دل مشتریان ژاپنی از او مشورت بگیرد.
شیوع جهانی سویه دلتا که ابتدا در هند شناسایی شد واردات سبزیجات هندی را بسیار دشوار کرده است. او تصمیم گرفت تا فلفل سبز چیلی را برای اولین بار در ژاپن بکارد.
نیتین توانست بعد از یک سری آزمون و خطا فلفل سبز چیلی را در یک مزرعه ژاپنی پرورش دهد.