ارتباط دو کشور از طریق توفو
منطقه «اوواچو» در شهر سِییو در استان اِهیمه در جنوب غربی ژاپن قرار دارد. یک مغازه محلی در اینجا به دلیل توفوهای خوشمزه اش شهرت دارد. رابین شارما اهل بوتان اینجا زندگی می کند و مشغول آموزش دیدن به عنوان کشاورز و سازنده توفو است. ما روی کار سخت رابین تمرکز می کنیم که از عشقش برای شهر جدیدش و وطنش نشئت می گیرد. این برنامه اولین بار ۱۱ مه پخش شده است.
رابین بیش از یک سال است که در یک مغازه معروف توفو در منطقه اوواچو مشغول درست کردن توفو بوده است. برای اطمینان از آینده بهتری برای بوتان او تا می تواند روی یادگیری و آموزش تمرکز می کند.
توفو از دانه های سویا تهیه می شود. این شرکت با کارایی بالایی خود دانه های سویا را می کارد و برداشت می کند. آنها برای دروی سریع دانه ها از ماشین کمک می گیرند که به طور خودکار دانه را از پوسته اش خارج می کند.
رئیس این شرکت که رابین در آن کار می کند او را تحت شرایط یکسان با کارکنان ژاپنیش استخدام کرد و کمک کرد او یک خوابگاه ارزان قیمت پیدا کند.