دامپزشکان ویتامی و اسب های هوکایدو
اوراکاوا در جنوب هوکایدو، جزیره شمالی ژاپن، منطقه ای است که اسب های مسابقه در آن پرورش می یابند و تربیت می شوند. اینجا، حدود ۱۵۰ مزرعه پرورش اسب سالانه بیش از ۱۳۰۰ اسب مسابقه آینده تولید می کنند. اما در سالهای اخیر، پرورش دهندگان دچار کمبود نیروی کار بوده اند. بائو و هیو از ویتنام به اینجا آمده اند. آنها در یک مزرعه استخدام شده اند که به پرورش دهنده اسب داشت. بیایید کارهای آنها را در یک روز کاری دنبال کنیم.
نگوین وان بائو ۲۴ ساله (چپ) و نگوین وان هیو ۳۳ ساله (راست). با آنکه آنها ابتدا زیاد درباره اسب ها نمی دانستند کم کم در حال پیشرفت و تبدیل شدن به پرورش دهندگان حرفه ای اسب هستند.
این مزرعه در بدنیا آوردن و پرورش اسب ها قبل از شروع تمرین آنها برای مسابقات تخصص دارد.
بائو و هیو در یک آپارتمان در محوطه مزرعه با هم زندگی می کنند. هر دو آنها دامپزشک حرفه ای هستند. آنها اصلا نمی توانستند ژاپنی حرف بزنند.