به زندگی لبخند بزن و بگو چیز!
جزایر نیمه گرمسیری اوکیناوا در غرب جزیره اصلی ژاپن واقع شده است. پاملا آن ماتسوناگا، یک سازنده پنیر اهل آمریکا است، مادری که به تنهایی پنج فرزندش را بزرگ کرده است. با کمک بچه هایش و مردم اوکیناوا، او می خواهد «بهترین پنیر دنیا» را با استفاده از شیر بزهای محلی درست کند.
در سن ۲۳ سالگی، پاملا به عنوان یک معلم زبان انگلیسی به ژاپن آمد. او پس از جدا شدن از همسر ژاپنیش، هنر پنیرسازی را در دانشگاهی در یونان فرا گرفت.
پاملا در پایان سال ۲۰۲۰ مغازه کوچک پنیر فروشی و کارگاهش را در یک مرکز خرید نزدیک پایگاه هوایی کادِنا باز کرد. او به خصوص به پنیر بز خود افتخار می کند.
با آنکه گوشت بز یک غذای دیرینه در اوکیناوا است، اما پنیر بز در اینجا زیاد رایج نیست.
به استثناء برادر بزرگشان که در آمریکاست، چهار فرزند پاملا به همراه مادرشان زندگی می کنند و در کار به او کمک می کنند. آنها واقعا به پنیر مادرشان افتخار می کنند.