مغازه کوچک نیجریه ای کریس
در شمال توکیو شهری به نام کوشی گایا در استان سایتاما هست. بیش از ۵۰۰ تبعه نیجریه در این منطقه زندگی می کنند. یکی از آنها، کریس اندروز، یک مغازه کوچک دارد که ترکیبی از خوار و بار فروشی و رستوران است که به جامعه نیجریه ای ها خدمات می دهد. بیایید کریس را در تلاش هایش برای حفظ مغازه اش دنبال کنیم. این برنامه اولین بار روز ۱۲ ژانویه ۲۰۲۱ پخش شده است.
کریس اندروز در ۱۹۶۹ در نیجریه به دنیا آمد. در سن ۲۷ سالگی او به ژاپن آمد.
در طبقه دوم یک ساختمان کلیسایی هست که گروهی از نیجریه ای ها آنجا مراسم عشای روز یکشنبه را برگزار می کنند. بسیاری از آنها در کارخانه ها و کارگاه های ساختمانی در منطقه استان سایتاما کار می کنند.
از زمانی که کریس نیجریه را ترک کرد ۲۵ سال گذشته. او مورد حمایت دوستان ژاپنیش بوده. در مواجه با مشکلات، عشق او به ژاپن روز به روز بیشتر هم شده است.