داستان‌های ژاپنی - «تب بستنی» نوشته کاواکامی میه‌کو
دختری که پاره‌وقت در یک بستنی‌فروشی کار می‌کند عاشق پسری می‌شود که یک روز در میان به آنجا می‌آید و هربار همان بستنی همیشگی را سفارش می‌دهد. روزی دختر از پسر دعوت می‌کند تا با او به ایستگاه قطار برود. دختر او را سوال‌پیچ می‌کند، اما پاسخ‌های پسر همیشه جالب است. سپس، دختر قول می‌دهد که برای پسر در خانه او بستنی درست کند. این داستان، زندگی روزمره دختری را در کشمکش کار و احساسات عاشقانه به تصویر می‌کشد.