داستان‌های ژاپنی - خاکسپاری با ماسک، قسمت اول
برای تحت کنترل درآوردن ویروس چه کاری لازم است؟ این داستان کوتاه جزییات و ریزه‌کاری‌های کار و نظام‌های اجتماعی را در سناریویی از آینده‌ی نزدیک که بیماری کرونا در آن شایع است در نظر می‌گیرد و به طور خاص به مراسم تدفین می‌پردازد. قهرمان قصه بعد از ۲۰ سال غیبت به شهر زادگاهش برمی‌گردد تا خانه قدیمی والدینش را به دلیل مالیت‌های عقب‌افتاده بفروشد. او شغل موقتی به عنوان نماینده خانواده متوفی در مراسم خاکسپاری می‌گیرد تا از پس هزینه تزریق واکسن بربیاید.

هایاشی جیوجی متولد ۱۹۶۲ داستان‌های علمی تخیلی می‌نویسد و از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ ریاست گروه نویسندگان داستان‌های علمی تخیلی و فانتزی ژاپن را بر عهده داشت.