داستان‌های ژاپنی - تماس ۵ دقیقه‌ای
«تماس ۵ دقیقه‌ای» نوشته تاچیبانا سوباسا
من یک دانشجو هستم که از تماس‌های دیروقت شبانه‌ای که از یک مرد به خصوص دریافت می‌کنم کلافه شده‌ام. تماس‌ها همیشه درست پنج دقیقه طول می‌کشند. و آن مرد همیشه سر به سر من می‌گذارد. در یک شب به خصوص، من با یک انتخاب مهم برای زندگی آینده‌ام سروکار دارم. چه تصمیمی باید بگیرم؟ و این شخص آن سوی خط تلفن چه کسی است؟