داستان های ژاپنی - چوب کردن در لانه زنبور
«چوب کردن در لانه زنبور» نوشته آرایی ران
این داستان درباره یک حشره شناس به نام «اف» است. همکلاس قدیمی دانشگاهش آقای «ای» را به او معرفی می کند که یک بیمار غیر عادی است. معلوم می شود که زنبورها در شکم آقای ای لانه ساخته اند. اف بهت زده می شود ولی به عنوان یک محقق کنجکاویش برانگیخته شده و تصمیم می گیرد مورد آقای ای را بررسی کند. او بعد شاهد همزیستی عجیب زنبورها با میزبانشان می شود. یک اتفاق شگفت انگیز در انتظار آنهاست.