داستان های ژاپنی - خورشید، قسمت سوم
کاهارا مبتلا به «درد جایگزین شده» و در اثر قلب شکسته اش دارد دندان درد طاقت فرسایی را تجربه می کند. کازاما، مسئول یک کلینیک دندان مرموز به او گفته است که تا وقتی که بفهمد مسئول اصلی درد قلبش چیست، باید این دندان درد را تحمل کند. کاهارا می گوید به دوست پسر قبلیش مشکوک است که با یک دختر دیگر رابطه داشت و بعد رابطه اش را با کاهارا قطع کرد. او تعطیلی بار مورد علاقه اش، سر و صداهای آزاردهنده همسایه ها، مشکلات با رئیسش و غیره را هم به عنوان عوامل احتمالی در نظر می گیرد. شاید مجموع همه این چیزها بوده که به او فشار آورده است. آیا کاهارا می تواند علت اصلی را پیدا کند و با ریشه دردش کنار بیاید؟ یک شب، چشمش به دو تکه یک ظرف شکسته زردرنگ افتاد.