داستان های ژاپنی - اصلا نمی تونی ببینیش، قسمت اول
میابه میوکی یکی از محبوب ترین نویسندگان ژاپن است و کارهای او شامل ژانرهای رازآمیز، وحشت، علمی تخیلی، تاریخی و ادبیات کودک می شود. این داستان ترسناک در یک شب بارانی شروع می شود، زمانی که اِتسورو، شخصیت اصلی با یک پیرمرد که در ایستگاه قطار منتظر تاکسی ایستاده مواجه می شود. اِتسورو از آخرین اتوبوس جا مانده و منتظر تاکسی است که یک پیرمرد از پشت سرش سر صحبت را با او باز می کند. به نظر آدم خوبی می رسد و اِتسورو پیشنهادش را برای قدم زدن با هم به سمت خانه قبول می کند.