جادوی شاهکارهای هنری ژاپن: کوسوده - طرح اردک های ماندارین و امواج روی ساتن مشکی طرحدار
این کیمونو در نیمه دوم قرن هفده درست شده است. آن زمان دوران صلحی بود که وضع مردم شهر در آن بهتر شد و مد کیمونو شکوفا شد و به قله های جدیدی رسید. در آن دوره کتاب های زیادی با نمونه طرح های متنوع چاپ شد که مردم هنگام سفارش دادن کیمونوهای خاص برای خودشان از آنها استفاده می کردند. قوس پویای این طرح در الگوهایی که در آن کتاب ها دیده می شد رایج بود. این برنامه اولین بار ۹ ژانویه ۲۰۲۰ پخش شده است.
کوسوده - طرح اردک های ماندارین و امواج روی ساتن مشکی طرحدار