دست در دست یکدیگر در زمانه بحران
تعداد زیادی از ساکنان خارجی ژاپن در میانه همه گیری جهانی ویروس کرونا منزوی شده اند. این قسمت به تلاش مسلمانان و یک جامعه بنگلادشی برای ایجاد یک شبکه حمایتی و کمک به یکدیگر در مواجهه با سختی های متعدد می پردازد. این برنامه اولین بار ۲ دسامبر ۲۰۲۰ پخش شده است.
ویدیوی آموزشی که انجمن مسلمانان شیزوئوکا برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در مساجد تهیه کرده در شبکه های اجتماعی توسط تعداد زیادی از مسلمانان دیده شده است.
اسادی یاسین رئیس انجمن مسلمانان شیزوئوکا و اسادی میوا، دبیر آن
یک جعبه غذا در ورودی مسجد گذاشته شده تا کسانی که نمی توانند غذای حلال پیدا کنند از آن استفاده کنند.
غلام معصوم زیکو از بنگلادش به همراه پنج نفر دیگر برای ارائه کمک های درمانی و معیشتی از راه دور یک شبکه داوطلبان راه اندازی کرده است.