ارتباط با آن سوی مرزها برای حفاظت از هنرهای مشهور مربوط به بمباران اتمی
در اوت ۱۹۴۵ دو بمب اتمی روی هیروشیما و ناگاساکی انداخته شد، که باعث مرگ صدها هزار نفر شد. ماروکی ایری یک نقاش متولد هیروشیما و همسرش ماروکی توشی شاهد خسارات فاجعه آمیز آن بودند و بیش از ۳۰ سال صرف کردند تا یک مجموعه نقاشی به نام «تابلوهای هیروشیما» را خلق کنند. این نقاشی ها در بیش از ۲۰ مکان در دنیا به نمایش گذاشته شده و به مردم درس هایی درباره خرابی های جنگ داده است. اما این نقاشی ها در معرض خطر جدی فرسودگی و تخریب هستند زیرا ساختمان موزه خصوصی که این آثار در آنها در معرض نمایش است قدیمی شده است. تعداد بازدیدکنندگان نیز به دلیل همه گیری ویروس کرونا کاهش داشته است. برای حفظ این آثار ارزشمند برای نسل های آینده چه اقداماتی در حال انجام است؟
بخشی از مجموعه ۱۵ قسمتی که ویرانی بمب اتمی را توصیف می کند، «تابلوهای هیروشیما».
گالری ماروکی در ۱۹۶۷ برای نمایش دادن دائمی این تابلوها در استان سایتاما افتتاح شد.
ماروکی ایری و زن او ماروکی توشی «تابلوهای هیروشیما» را به طور مشترک خلق کردند.