پیامی از پزشک مراقبت های تسکینی که خود با سرطان دست و پنجه نرم می کند
در این برنامه یوهی اوهاشی پزشک مراقبت های تسکینی ۵۶ ساله را معرفی می کنیم که به خاطر نگارش کتابی از مبارزه خود با سرطان مورد توجه قرار گرفته است. او سالها بیماران سرطانی را دیده که در آستانه مرگ بوده اند. در ژوئن سال ۲۰۱۸ سرطان او تشخیص داده شد و بیشتر بخش های معده اش برداشته شد. پس از ۱۰ ماه، تومور به کبدش رسید. از نظر یک بیمار سرطانی او چه چیزهایی کشف کرده است؟ این برنامه اولین بار روز ۷ ژانویه پخش شد.
یوهی اوهاشی، پزشک مراقبت های تسکینی