افراد گوشه گير در ژاپن با گفت و شنود افكارشان را بيان می كنند
در ژاپن، به حالتی که فرد از حضور در اجتماع، مانند حاضر شدن در سر کار و یا رفتن به مدرسه، خودداری کرده و بیش از شش ماه در منزل بماند، «هیکی کوموری» یا انزواطلبی گفته می شود. برآورد می شود که در حال حاضر تعداد افراد گوشه گیر در ژاپن یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر باشد. پس از آنکه رسانه ها گزارش کردند فردی که در ماه مه سال ۲۰۱۹ با چاقو به مردم حمله کرد و ۲۰ نفر، اکثرا دانش آموزان مدرسه ابتدایی، را کشت و یا مجروح کرد حالت «هیکی کوموری» یا مردم گریزی داشته، نگرانی ها درمورد نگاه های منفی نسبت به افراد گوشه گیر روز به روز بیشتر می شود. ما گزارشی داریم درباره افرادی که تجربه گوشه گیری دارند و کوشش می کنند که صدایشان شنیده شود و نیز درباره گفتمان درمانی برای کمک به آنها. این برنامه اولین بار روز ۱۷ اکتبر پخش شد.
نشست اضطراری به میزبانی افرادی که تجربه گوشه گیری دارند و حامیان آنها
پروفسور تاماکی سایتو، روانپزشک، از دانشگاه تسوکوبا، چندین سال است که از افراد گوشه گیر و منزوی حمایت می کند.
نائوهیرو کیمورا، سردبیر « روزنامه هیکی کوموری » خود نیز گوشه گیری را تجربه کرده است.