گسترش فرصت ها برای افراد معلول در صنعت سرگرمی
با نزدیک شدن بازیهای پارالمپیک توکیو 2020 فرصت ها در صنعت سرگرمی برای افراد دارای معلولیت نیز در حال افزایش است. یک شرکت استعدادیابی که در معرفی و مدیریت هنرمندان دارای معلولیت در حوزه سرگرمی تخصص دارد برای حمایت از این گرایش تاسیس شده است. گزارشی از این شرکت داریم و تلاش های سخت آنها در این مسیر. این برنامه اولین بار روز ۳ سپتامبر پخش شد.
Co-Co Life Talent Division، شرکت معرفی و مدیریت استعدادهای دارای معلولیت جسمانی
آکیکو تومیدا به عنوان «نوازنده پرکاشن با چشم مصنوعی» معرفی می شود.