بیمارستان های ژاپن از بیماران خارجی استقبال می کنند
این بار روی خدمات درمانی برای مراجعین و ساکنان خارجی ژاپن تمرکز می کنیم. برای چنین افرادی، هماهنگ کننده های ویژه نقشی حیاتی برای تسهیل درمان و توضیح دادن مسائل مالی بازی می کنند. اما بسیاری از مکان ها که از مراکز کلان شهری دور هستند با کمبود چنین هماهنگ کننده هایی مواجه هستند. یک مثال جزیره جنوبی اوکیناواست. اینجا یکی از محبوب ترین مقاصد توریستی کشور است. ما آنجا به یک بیمارستان رفتیم تا ببینیم با چه چالش هایی روبرو هستند و چطور تلاش می کنند وضعیت را بهبود دهند.
پزشکان ژاپنی روی یک بیمار خارجی عمل می کنند.
نائوکی تومی یاما، جراح مغز و اعصاب
آکانه فوتامی، هماهنگ کننده پزشکی