شاهکارهای اجرا شده توسط ارکستر سمفونی NHK فصل دوم، بخش سوم
ارکستر سمفونی NHK یک ارکستر پیشرو ژاپنی است. اجراهای آن در داخل و خارج با رهبران برجسته دنیا مورد تقدیر بین المللی قرار گرفته است. در روز سوم از این مجموعه، موومان های دوم و سوم سمفونی شماره ۱ برامز به رهبری هربرت بلومستِد را خواهیم شنید.
ارکستر سمفونی NHK، توکیو
رهبر افتخاری، هربرت بلومستد