شاهکارهای اجرا شده توسط ارکستر سمفونی NHK فصل دوم، بخش دوم
ارکستر سمفونی NHK در توکیو یک ارکستر پیشرو ژاپنی است. اجراهای آن در داخل و خارج با رهبران برجسته دنیا مورد تقدیر بین المللی قرار گرفته است. در روز دوم از این مجموعه، دو شاهکار ارکسترال از «حلقه نیبلونگ» واگنر خواهیم داشت که با رهبری پاوو یروی اجرا شده اند. این آثار منتخب «سواری والکِری ها» و «ورود خدایان به والهالا» هستند.
ارکستر سمفونی NHK، توکیو
رهبر اصلی، پاوو یروی