نقشه ای به سوی آینده روشن: شوجی ماتسوئوکا، معلم زبان ژاپنی
کامبوج در حال ثبت رشد اقتصادی سریعی است اما منافع این رشد در تمام مناطق آن احساس نمی شود و شکاف اقتصادی در حال گسترده شدن است. در مناطقه روستایی، بسیاری از کودکان انگیزه خود را برای تحصیل از دست می دهند زیرا والدینشان نمی توانند از عهده مخارج خرید کتاب های درسی یا لوازم التحریر آنها بربیایند. در چنین وضعی، شوجی ماتسوئوکا از ژاپن با همکاری مردم محلی در حال توسعه مواد آموزشی است که به کودکان کمک می کند از طریق بازی یاد بگیرند. او این لوازم را به صورت رایگان به مدارس ابتدایی اهدا می کند. این برنامه تلاش های یک ژاپنی ۳۹ ساله را در زمینه کمک به کودکان برای کشف لذت یادگیری دنبال می کند. این برنامه قبلا روز ۱۵ ژانویه ۲۰۲۰ پخش شده بود.
شوجی ماتسوئوکا به مدارس ابتدایی سر می زند و مواد آموزشی را به صورت رایگان بین آنها توزیع می کند.
شوجی ماتسوئوکا
این نقشه می تواند به عنوان یک بازی استفاده شود. کودکان با انداختن تاس به نوبت تلاش می کنند اولین کسی باشند که دور کامبوج سفر می کنند.