بیان کردن احساس لحظات با هر گام: کازونوری کوماگای، رقاص تپ دنس
کازونوری کوماگای، ۴۲ ساله، یک رقصنده تپ دنس در طراز جهانیست که در شهر نیویورک، که به عنوان مرکز این رقص شاخته می شود، مورد تحسین قرار گرفته است. او مدام برای بیان احساسات خودش در لحظه با ضربه های رقص، حرکات جدید ابداع می کند. علاوه بر کار انفرادی خود، او از طریق همکاری نوازندگان جاز جاذبه های آن را ترویج می کند. از کوماگای می پرسیم که این ضربه های پا برای او چه معنایی دارند.
کازونوری کوماگای، ۴۲ ساله، رقصنده تپ دنس، به خاطر شور و شعف موقع اجرا روی صحنه معروف است.
او با استفاده از تمام بدنش احساسات خود را از طریق اجرای بداهه بیان می کند. تصویر گوشه پایین سمت راست یک جفت کفش های رقص او را نشان می دهد.
کوماگای در کنار گرگوری هینز، قهرمان و الگوی جهانی تپ دنس برای او
کوماگای (چپ) با یک ترامپ نواز جاز به نام تِروماسا هینو اجرا می کند.