زندگی با کودکان معلول در کنیا: پزشک کودکان، کازوکو کومون
کازوکو کومون پنج سال پیش در کنیا مهدکودکی برای کودکان دارای معلولیت تاسیس کرد. به امید ترویج رویکردی دوستانه تر با افراد معلول، کومون تلاش های خود را وقف حمایت از کودکان ناتوان و خانواده هایشان در این کشور آفریقایی کرده است. از او درباره این مرکز و آنچه که او را به این کار وا می دارد پرسیدیم.
کازوکو کومون، پزشک کودکان و موسس «باغ سیلوام» می گوید که بیش از هر چیز تلاش می کند به بچه ها عشق بدهد.
کومون مهدکودک «باغ سیلوام» را در حومه پایتخت کنیا نایروبی در سال ۲۰۱۵ باز کرد.
یک کلاس در باغ سیلوام. این مرکز به کودکان نه تنها درمان و بازپروری بلکه آموزش نیز ارائه می دهد.
در حال حاضر، بیش از ۲۰ پرسنل برای مراقبت از ۴۰ کودکان در این مرکز کار می کنند.