دیدار با افراد موفق

دیدار با افراد موفق

این برنامه اختصاص به معرفی افرادی دارد که شنوندگان علاقمند به دیدار و شنیدن صحبت های آنان هستند؛ از جمله پیشگامان رشته های مختلف در ژاپن، افراد موفق و کسانی که پژوهش های منحصر به فردی انجام می دهند. این افراد ممکن است معروف یا ناشناخته، ژاپنی یا غیرژاپنی باشند. این افراد که هستند و چه می کنند؟ دراین برنامه به این سوالات پاسخ می دهیم.