ماشین های آتشنشانی ژاپن
وقتی که در سال ۲۰۱۱ زلزله بزرگ شرق ژاپن اتفاق افتاد، ماشین های آتشنشانی در سراسر ژاپن به صحنه شتافتند تا کمکی که به شدت مورد نیاز بود را ارائه دهند. ماشین های آتشنشانی ژاپنی با درس گرفتن از بلایای بزرگی مثل این حادثه بهبود یافته اند. این برنامه به ماشین های آتشنشانی امروزی ژاپن می پردازد که پر از فناوری های پیشرفته هستند، از قبیل ماشینی که می تواند در ارتفاع بالا آتش را خاموش کند و افراد روی ویلچر را نجات بدهد. نوع دیگری از این ماشین ها دستگاهی دارد که آتش را به جای آب با هوای غنی شده با نیتروژن خاموش می کند. این برنامه قبلا روز ۱۷ مارس ۲۰۲۰ پخش شده است.
ماشین ساخت شرکت Morita، سازنده تجهیزات آتش نشانی
یک ماشین نردبان دار که می تواند آتش را در ارتفاع بالا خاموش کند و مردم روی ویلچر را هم نجات دهد
ماشین Miracle N7 مجهز به «سیستم هوای غنی شده با نیتروژن » است که در صحنه آتش سوزی هوایی با مقدار بالای نیتروژن و اکسیژن پایین می سازد تا آتش خاموش شود.
مامورو جوگاموتو (چپ) رئیس بخش فروش شرکت موریتا و کو ایچی یامانو (طراح محصول)