ساخت ژاپن

ساخت ژاپن

گرایش های کنونی به کدام سو هستند؟ ایده های جالب، محصولات پیشرفته (و گاهی ساده) ژاپنی محبوب در سراسر جهان و فناوری پیشرفته ژاپن که نقش مهمی را در جهان ایفا می کنند. همراه با کارشناسان و از طریق محصولات و فناوری ژاپن، در این برنامه نگاهی همه جانبه به ژاپن امروز خواهیم داشت.