بیایید از اخبار، زبان ژاپنی بیاموزیم «افتتاح مرکز جدید انیمه در توکیو»
در این برنامه از اخباری که به زبان ساده ژاپنی گفته می‌شوند، با‌هم زبان ژاپنی و همچنین مطالب دیگری را درباره این کشور یاد می‌گیریم. عنوان خبری که اینبار مطرح می‌کنیم: «افتتاح مرکز جدید انیمه در توکیو» است. این خبر در تاریخ ۱ نوامبر ۲۰۲۳ در وب‌سایت NEWS WEB EASY منتشر شد. کلمات کلیدی این خبر عبارتند از:
台本(だいほん)daihon فیلمنامه
人気が高い(にんきがたかい)ninki ga takai بسیار محبوب
شکوفه‌های زیبای آلو در یک روز برفی