افغانستان سرزمین قلم‌های تبعیدی (قسمت دوم)
این برنامه به گفت‌وگوی عاطفه بزرگ‌نیا با سمیه رامش نویسنده و فعال مدنی از افغانستان اختصاص دارد که برای شرکت در فستیوال ادبی «KOTOBA Slam Japan» و رونمایی از یک کتاب شعر به ژاپن سفر کرد. این کتاب مجموعه شعری است که شاعران سراسر دنیا در پاسخ به فراخوان رامش علیه ستم و سانسور حکومت طالبان در افغانستان سرودند. در این گفت‌وگو همچنین درباره جنبش زنان افغان خصوصا بعد از به‌قدرت رسیدن مجدد طالبان در این کشور و اشتراکات آن با جنبش «زن، زندگی، آزادی» در ایران بحث می‌شود.
سمیه رامش (شاعر، نویسنده و فعال مدنی از افغانستان: سمت راست) و عاطفه بزرگ‌نیا (مجری برنامه)
رامش در مراسم امضای مجموعه شعر خود به نام «زن، زندگی، آزادی» که به دو زبان انگلیسی و هلندی در هلند منتشر شد. رامش این کتاب را تقدیم به همه زنانی کرده‌است که علیه استبداد و بی‌عدالتی مبارزه می‌کنند.
رامش در سمپوزیوم ادبی در یوکاهامای ژاپن؛ کاغذی که رامش در دست دارد با متن «آزادی آبروی تاریخ بشریت است.» نوشته نویسنده و ‌استاد دانشگاه افغان رسول پارسی است که در زندان طالبان آن را نوشته است. رامش در این سمپوزیوم از این نویسنده و دیگر زندانیان طالبان یاد کرد.
سمیه رامش در NHK WORLD-JAPAN