گفتگو با سهراب مدامی، هنرمند و رزمی‌کار ایرانی- بخش دوم
در این برنامه با سهراب مدامی آشنا می‌شوید، هنرمند و رزمی‌کار ایرانی که در طول سفرشان به ژاپن، مهمان ما در استودیو ان‌اچ‌کی-ورلد بودند. با ایشان گفتگویی داشتیم که در دو قسمت پخش می‌شود. در بخش دوم، گفتگوی ما را درباره هنر خوشنویسی ژاپنی ایشان می‌شنوید.
سهراب مدامی و چیکائوچی کِیکو به همراه مجری برنامه، مریم زرافشار
مدامی در حال تمرین در دوجویی در ژاپن
مدامی به همراه تسونودا هیساکو، استاد خوشنویسی فارسی، در نمایشگاهی از آثار ایشان و هنرجویانشان. دو اثر خوشنویسی مدامی نیز به نمایش گذاشته شد.
آثار خوشنویسی مدامی به ژاپنی