گفتگو با سهراب مدامی، هنرمند و رزمی‌کار ایرانی- بخش اول
در این برنامه با سهراب مدامی آشنا می‌شوید، هنرمند و رزمی‌کار ایرانی که در طول سفرشان به ژاپن، مهمان ما در استودیو ان‌اچ‌کی-ورلد بودند. با ایشان گفتگویی داشتیم که در دو قسمت پخش می‌شود. در بخش اول، گفتگوی ما را درباره تجربه‌شان از فعالیت در «دوجو» (باشگاه) ورزش‌های رزمی در ژاپن می‌شنوید.
سهراب مدامی و چیکائوچی کِیکو به همراه مجری برنامه، مریم زرافشار
مدامی در حال تمرین در دوجویی در ژاپن
در برابر «کامیدان» یا محراب شینتو در «بوجینکان»، دوجوی نینجیتسو و هنرهای رزمی سنتی
همراه استادش در بوجینکان در ژاپن