غرفه غذای ایرانی دانشجویان رشته فارسی در جشنواره دانشگاه مطالعات خارجی توکیو
گزارشگر ما، مهرداد از جشنواره دانشگاه مطالعات خارجی توکیو یا «گایگوسای» بازدید کرد. این جشنواره سالانه تاریخچه‌ای طولانی دارد و امسال صد و یکمین سالگرد برگزاری آن است. یکی از رویدادهای اصلی این جشنواره، غرفه‌های غذایی است که در هر یک از آنها دانشجویان یک رشته زبان خارجی غذاهای آن کشور یا منطقه را درست کرده و می‌فروشند. امسال ۳۰ غرفه غذا در این جشنواره وجود داشت. غرفه غذای ایرانی یکی از محبوبترین غرفه‌های غذا بود و در آن روز صف طویلی برای خرید غذای ایرانی تشکیل شده بود. مهرداد کباب کوبیده‌ای که آنها درست کرده بودند را خورد و از خوشمزگی آن متحیر شد. او با یک دانشجوی سال اول رشته زبان فارسی که غذا درست می‌کرد، صحبت کرد و پرسید که طرز پخت چنین کباب خوشمزه‌ای را از چه‌ کسی آموخته است.
اسم غرفه غذای ایرانی «خوشمزه‌یا» به معنی «خوشمزه‌فروشی» بود و در آن دانشجویان سال اول زبان فارسی غذا درست می‌کردند. در آن روز صف طویلی در مقابل این غرفه وجود داشت.
بشقاب کبابی که در غرفه غذای ایرانی سرو شد / منو
دانشجویان در حال کباب کردن گوشت. در آن روز حدود ۴۰۰ کباب فروخته شد.
گزارشگر ما مهرداد صادق‌زاده در حال خوردن کباب / آقای کوراچی توشیاکی (سمت چپ) یکی از دانشجویان سال اول می‌گوید: پختن کباب سخت است. گوشت به راحتی به سیخ‌ها نمی‌چسبد.