بیایید از اخبار، زبان ژاپنی بیاموزی «یک سایت آشپزی دستور پخت غذاهایی را برای آمادگی در هنگام وقوع بلایا گردآوری می‌کند»
در این برنامه از اخباری که به زبان ساده ژاپنی گفته می‌شوند، با‌هم زبان ژاپنی و همچنین مطالب دیگری را درباره این کشور یاد می‌گیریم. عنوان خبری که اینبار مطرح می‌کنیم: «یک سایت آشپزی دستور پخت غذاهایی را برای آمادگی در هنگام وقوع بلایا گردآوری می‌کند» است. این خبر در تاریخ ۲۹ اوت در وب‌سایت NEWS WEB EASY منتشر شد. کلمات کلیدی این خبر عبارتند از:
災害(さいがい) saigai بلا، فاجعه، مصیبت
缶詰(かんづめ) kanzume غذای کنسروی
مجری این برنامه: مریم زرافشار