بیایید از اخبار، زبان ژاپنی بیاموزیم «سه مدل اسکناس‌ با طرح جدید از ژوئیه سال آینده (۲۰۲۴) استفاده می‌شوند»
در این برنامه از اخباری که به زبان ساده ژاپنی گفته می‌شوند، با‌هم زبان ژاپنی و همچنین مطالب دیگری را درباره این کشور یاد می‌گیریم. عنوان خبری که اینبار مطرح می‌کنیم: «سه مدل اسکناس‌ با طرح جدید از ژوئیه سال آینده (۲۰۲۴) استفاده می‌شوند»
این خبر در تاریخ ۳۰ ژوئن در وب‌سایت NEWS WEB EASY منتشر شد. کلمات کلیدی این خبر عبارتند از:
お札 osatsu اسکناس
経済 keezai اقتصاد
مجری این برنامه: مریم زرافشار