داستان راکوگو: اوسو وادون
بر اساس تقویم ژاپنی ماه سپتامبر در فصل پاییز است اما گرمای تابستان هنوز در این ماه ادامه دارد. هنگام گرما، شنیدن داستان‌های ترسناک که لرزه به اندام انسان می‌اندازند راهی برای خنک شدن در گرمای ژاپن است. حتی در جهان راکوگو، یک نوع قصه‌گویی سنتی ژاپنی، داستان ارواح اغلب در تابستان گفته می‌شود. در برگ سبز این هفته، سیامک بسطامی، یکی از گویندگان بخش فارسی، داستان راکوگو با عنوان «اوسو وادون» را اجرا خواهد کرد. «اوسو وادون» یک نام زنانه است. این یک داستان ارواح محسوب می‌شود اما کمی با داستان‌های معمول ترسناک فرق دارد. بیایید ببینیم پایان این داستان چطور خواهد بود.
مجریان این برنامه: مهرداد صادق‌زاده و سیامک بسطامی