کنسرت موسیقی ایرانی و ژاپنی یادآور جاده ابریشم دوران باستان، قسمت (۲)
کنسرتی با حضور نوازندگان ژاپنی و ایرانی روز سی‌ام ماه مه در شهر اوداوارا، استان کاناگاوا برگزار شد. عنوان این کنسرت «طنین ma در موسیقی کلاسیک ایرانی و ژاپنی در یادبود ایسوزاکی آراتا» بود. این کنسرت پیش رویدادی برای نمایشگاه هنر ژاپن «ma» (間: فضا، زمان و مابین) بود که در ماه سپتامبر در تبریز برگزار خواهند شد. معمار فقید ایسوزاکی آرزو داشت که نمایشگاه ma را در ایران برگزار کند. نوازندگان این دو کشور در این نمایشگاه در ایران دوباره با‌هم موسیقی اجرا خواهند کرد. تسوچیتوری توشی‌یوکی که پیشینه دوستی با بسیاری از نوازندگان ایرانی در پاریس را دارد مدیر بخش موسیقی این نمایشگاه است. در این برنامه، طی مصاحبه با سازمان‌دهندگان این کنسرت، به نمایشگاه ma که علت برگزاری این کنسرت بوده، دوستی تسوچیتوری با نوازندگان ایرانی در پاریس و آرزوهای او برای اجرای موسیقی در ایران می‌پردازیم. این برنامه اولین بار در ۲ ژوئیه ۲۰۲۳ پخش شد.
نوازندگان ژاپنی و ایرانی در حال اجرای موسیقی
اجرای میسیقی با طبل‌ «کوره زوتسومی» توسط مدیر موسیقی این کنسرت، تسوچیتوری توشی‌یوکی (سمت چپ) و ایشیزاکا گایشی
نوازندگان گگاکو (موسیقی دربار امپراتوری ژاپن) با لباس‌های سنتی
میاکه ری‌ایچی، سازمان‌دهنده این کنسرت و نمایشگاه ma و همچنین مدیر انجمن حفاظت از فرهنگ معماری ژاپن و ناهید نیکزاد، گزارشگر ما، در مقابل دروازه اصلی مجتمع هنری، رصدخانه اِنواورا