بیایید از اخبار، زبان ژاپنی بیاموزیم «استفاده از مرغابی اهلی برای کشت برنج بدون مواد شیمیایی»
در این برنامه همراه با شنیدن اخبار به زبان ژاپنی ساده، عبارات و اصطلاحات این زبان و همچنین مطالبی را درباره کشور ژا‌پن یاد می‌گیریم. عنوان خبری که اینبار مطرح می‌کنیم: «استفاده از مرغابی اهلی برای کشت برنج بدون مواد شیمیایی»
این خبر در تاریخ ۱۷ مه در وب‌سایت NEWS WEB EASY منتشر شد. کلمات کلیدی این خبر عبارتند از:
農家 nooka کشاورز
田んぼ tanbo شالیزار
アイガモ aigamo آیگامو، گونه‌ای از مرغابی اهلی و خانگی است که با مرغابی‌های سرسبز فرق می‌کند.
مجری این برنامه: مریم زرافشار