«بیایید از اخبار، زبان ژاپنی بیاموزیم» یک رستوران سوشیِ گردان روغن مصرف‌شده خود را به سوخت هواپیما تبدیل می‌کند
در این برنامه از اخباری که به زبان ساده ژاپنی گفته می‌شوند، با‌هم زبان ژاپنی و همچنین مطالب دیگری را درباره این کشور یاد می‌گیریم. عنوان خبری که اینبار مطرح می‌کنیم: «یک رستوران (زنجیره‌ای) سوشیِ گردان روغن مصرف‌شده خود را به سوخت هواپیما تبدیل می‌کند» این خبر در روز ۷ آوریل ۲۰۲۳ در وبسایت NEWS WEB EASY منتشر شد.
کلمات کلیدی این خبر عبارتند از: 燃料(ねんりょう) nenryoo، سوخت،
回転ずし(かいてんずし)kaiten-zushi، سوشی گردان، سوشی چرخشی
مجری این برنامه: مریم زرافشار