«بیایید از اخبار، زبان ژاپنی بیاموزیم» راه‌اندازی سیستمی که کرایه تاکسی را بر اساس ساعت و وضعیت آب و هوا تغییر می‌دهد
در این برنامه از اخباری که به زبان ساده ژاپنی گفته می‌شوند، با‌هم زبان ژاپنی و همچنین مطالب دیگری را درباره این کشور یاد می‌گیریم. عنوان خبری که اینبار مطرح می‌کنیم: «راه‌اندازی سیستمی که کرایه تاکسی را بر اساس ساعت و وضعیت آب و هوا تغییر می‌دهد» این خبر در روز ۲۴ آوریل ۲۰۲۳ در وبسایت NEWS WEB EASY منتشر شد.
کلمات کلیدی این خبر عبارتند از: 料金(りょうきん)ryookin کرایه، هزینه
タクシーを呼ぶ(タクシーをよぶ)takushii o yobu صدا کردن تاکسی، گرفتن تاکسی
مجری این برنامه: مریم زرافشار