نگهداری از پرندگان خانگی در ژاپن
امروز می‌خواهیم در مورد نگهداری از پرندگان به عنوان حیوان خانگی و تاریخچه آن در ژاپن صحبت کنیم. مجری این برنامه، مریم زرافشار، که خودش هم یک مرغ عشق دارد درباره تاریخچه نگهداری از حیوانات خانگی در ژاپن و تفاوت‌های نگهداری از حیوانات خانگی در گذشته با دوران حاضر صحبت می‌کند و همچنین کمی هم از خاطرات و تجربه خودش از داشتن پرندگان خانگی می‌گوید.
مریم مرغ عشقش را به خاطر رنگ فیروزه‌ایش، «فیروز» صدا می‌کند
فیروز در حال رفتن به کلینیک دامپزشکی
مجری این برنامه: مریم زرافشار